Konferencijos pranešimai

Atsisiųskite konferencijos santraukų knygą (ISBN 978-9955-19-815-4): pdf

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA

pdf Auglytė, V. Jaunimo savanorišką veiklą nevyriausybinėse organizacijose skatinančios priemonės.
pdf Beneševičiūtė, I. Neįgaliųjų gebėjimas kooperuotis kaip nevyriausybinių organizacijų veiklos įgalinimo ir socialinio dalyvavimo prielaida.
pdf Buzaitytė-Kašalynienė, J. ir Ž. Pašiulevičė. Buvusių jaunimo lyderių profesinės karjeros ir visuomeninės veiklos sąsajos.
pdf Dilytė, A. Jaunimo dalyvavimas sprendimų priėmime Lietuvoje.
pdf Gervytė, D. Transformatyvus mokymasis atliekant socialinę veiklą bendrojo ugdymo mokykloje 9–10 klasėse: teorinis modeliavimas.
pdf Gudžinskienė, V. ir Ž. Barkauskaitė. Specialistų, dirbančių vaikų dienos centruose, laisvalaikio organizavimo patirtys.
pdf Kumžaitė, M. ir K. Vaišnora. Kurčiųjų jaunimo bendruomenė Lietuvoje: ar mes Lietuvos piliečiai?
pdf Laureckis, K. Jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, savivoka.
pdf Lenkauskaitė, J. (Ne)išgirsti universiteto studentų balsai probleminio mokymosi procese.
pdf Lolat, I. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas praktikoje: jauno asmens savivertė.
pdf Nikliauzaitė, E. O. Jaunimo darbuotojų kuriamos ribos darbe su jaunimu.
pdf Penkauskienė, D. Dialogiško santykio reikšmė vidinių galių atradimui: universitetinių studijų patirtis.
pdf Rusinaitė-Vaitkuvienė, I. Savarankiškumo ugdymas lydimajame būste.
pdf Rutkienė, A. Jaunų šeimų pasirinkimas: tėvystė ar karjera?
pdf Stankūnaitė A. ir J. Vyšniauskytė-Rimkienė „Palaikys, nors ir susipyksim“: grupės narių abipusės pagalbos ypatumai darbe su jaunimo grupėmis.
pdf Daiva Treinienė. Pirmojo kurso tradicinių studentų (18–25 m.) socialinis dalyvavimas kolegijoje, kaip adaptacijos veiksnys.

Atsisųskite programą: pdf