Apie konferenciją

PASTABA. Jei nematote Meniu, pabandykite jungtis per kitą naršyklę (rekomenduojame Chrome arba Firefox).

KONFERENCIJOS TEMOS

Šiais, 2016-aisiais metais, rugsėjo 8 d. rengiama 3-ioji mokslinė-praktinė jaunimo tyrėjų konferencija yra skiriama Lietuvos jaunimo politikos 20-mečiui. Konferencijos tema: Jaunimo dalyvavimo ir atskirties, laisvės ir atsakomybės takoskyros.

Kokius tikslus ir lūkesčius jaunimo politikai kėlėme? Kokiomis priemonėmis šių tikslų siekėme? Kokių rezultatų pasiekėme? Kokie politiniai sprendimai šioje srityje buvo svarbiausi, kuriais iš jų galime džiaugtis ir didžiuotis? Kur mes esame ir kur mes einame ar turėtume eiti?

Pagrindinis jaunimo politikos tikslas buvo suteikti jauniems žmonėms galimybę dalyvauti priimant sprendimus įvairiose jų gyvenimo srityse ir politikos formavimo lygmenyse. Jaunimo politikos užduotis buvo užauginti ir subrandinti jaunąją kartą pasirengusią gyvenimui laisvoje, demokratinėje visuomenėje rinkos ekonomikos sąlygomis. Tai nebuvo ir nėra lengva užduotis.

Demokratijai reikia aktyvių, iniciatyvių, veiklių, motyvuotų ir neabejingų jaunų žmonių. Laivė eina drauge su atsakomybe, laisvas žmogus yra atsakingas, gebantis prisiimti bendrą-pasidalintą atsakomybę už Lietuvos dabartį bei ateitį ir individualią atsakomybę už savo gyvenimą, asmeninius pasirinkimus bei jų pasekmes. Rinkos ekonomika paremta konkurencija, dėl skirtingų gebėjimų, pajėgumų, įgimtų ar įgytų savybių ne visiems vienodai gerai sekasi joje dalyvauti, vieniems jauniems žmonėms pakanka užtikrinti galimybes, o kitiems – reikia pagalbos, kad tomis galimybėmis jie pasinaudotų.

Konferencijoje kalbėsimės šiomis temomis:
1. Jaunimo politikos priemonių, programų, darbo su jaunimu vertinimas.
2. Jaunimo situacijos ir problematikos tyrinėjimai.
3. Jaunimo dalyvavimas priimant sprendimus.
4. Jaunimo užimtumas.
5. Darbas su jaunimu: jaunimo įtraukimas, jaunimo įgalinimas, neformalusis ugdymas ir kt.

KONFERENCIJOS KOMITETAS

Doc. dr. Jolita Buzaitytė-Kašalynienė, Vilniaus universitetas (komiteto pirmininkė)
Doc. dr. Mantas Bileišis, Mykolo Romerio universitetas (mokslinis sekretorius)
Prof. dr. Odeta Merfeldaitė, Mykolo Romerio universitetas
Prof. dr. Irena Zaleskienė, Lietuvos edukologijos universitetas
Doc. dr. Andrius Stasiukynas, Mykolo Romerio universitetas
Doc. dr. Asta Balkutė, Mykolo Romerio universitetas
Dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė, Vytauto Didžiojo universitetas
Dr. Rasa Indriliūnaitė, Vytauto Didžiojo universitetas
Jolanta Sakalauskienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Milda Petkevičiūtė, Jaunimo reikalų departamentas prie SADM
Rasa Aleškevičiūtė, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba

KONFERENCIJOS ORGANIZATORIAI

MRU LAB LT 2             uuuu

 
KONFERENCIJOS PARTNERIAI
www          tuwut              leu

 

JRD logo_su uzrasu